Voor meer informatie +597 1234 5678

807 Bedrijven @ SuriHub

Onderwijs structuren in Suriname

Paginaweergave: 4402
Surinaamse School Uniform 2019

Onderwijs structuren in Suriname

Paginaweergave: 4403

Het onderwijs systeem in Suriname, die zich richt  op onderwijs waar met veel inzet gewerkt wordt om een omgeving te scheppen waar kinderen tot bloei kunnen komen. Het onderwijs systeem werkt in Surinamet net even iets anders als het onderwijssysteem hier in Nederland. Er zijn echter wel grote overeenkomsten, het onderwijs wat men in Suriname vindt is namelijk het oude Nederlandse systeem. Zo gebruiken ze daar nog altijd de Nederlandse lesboeken en leermethodes. 

Het  onderwijs systeem van Suriname bevat:

 • De kleuterschool
 • De lagere school
 • Het voortgezet onderwijs voor junioren
 • Het voortgezet onderwijs voor senioren 
 • Het beroepsonderwijs en
 • Het tertiair onderwijs

Naar school in uniform

In Suriname hebben de kinderen een schooluniform aan. Tot en met het MULO-niveau zijn de kinderen verplicht om schooluniformen te dragen, hierdoor is er minder onderscheid tussen de diverse bevolkingsklassen. De reden voor het schooluniform in gelijkheid. Doordat iedereen hetzelfde aan heeft krijg je ook niet meer geruzie om merkkleding, iedereen is zo in de basis gelijk. Op deze manier proberen ze om het pestgedrag tegen te gaan, het dragen van goedkope kleding is toch nog iets waar met om geplaagd wordt. Door de schooluniformen in Suriname kan iedereen zijn eigen ding doen, zonder uit de groep te vallen.

 

Reguliere scholen

Surinaamse Onderwijs Structuren

Surinaamse Onderwijs Structuren

Er zijn in Suriname twee verschillende typen onderwijs structuren te onderscheiden. Op de eerste plaats heb je de reguliere scholen, dit zijn eigenlijk openbare scholen. Deze scholen zijn vaak niet al te duur, je hoeft alleen maar een kleine bijdrage te betalen. Door deze vorm van onderwijs is het voor iedereen mogelijk om goedkoop lessen te volgen.

 

Particuliere scholen

Er zijn daarnaast ook nog particuliere scholen. Particuliere scholen voor Nederlands Basisonderwijs, zijn vaak genoeg een onderdeel van het Nederlands onderwijsstelsel, en wordt ondersteund door de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en staat onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs in Nederland. Deze scholen zijn een stuk duurder dan de reguliere scholen, zo kan het hier zomaar zijn dat je per maand wel 300 euro aan lesgeld moet betalen! Aangezien ze in Suriname geen studiefinanciering komen is dit dus een erg dure vorm van onderwijs. 

De huidige onderwijs structuren in Suriname

In Suriname vind je voor wat betreft de soorten scholen eigenlijk hetzelfde systeem als in Nederland. Je begint op de kleuterschool, dit duurt ongeveer 2 jaar. Ze beginnen hier wanneer ze vier jaar oud zijn. Vervolgens gaan ze naar de lagere school, dit duurt geen 8 maar 6 jaar. Het deel wat wel doorgaat zal naar het voorgezet onderwijs gaan. Nu kan men ook hier een verschil aantreffen, dit ligt in het feit dat er twee soorten voorgezet onderwijs zijn. Eén is voor de junioren, de andere voor de senioren. Wanneer men dit heeft afgerond kan er een opleiding gevolgd worden voor beroepsonderwijs en voor tertiair onderwijs. 

 

Na de lagere school gaan kinderen naar het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (voj), deel van het secundair onderwijs.

De onderwijs structuur in Suriname lijkt dus vrij veel op het Nederlandse systeem, los van het schooluniform natuurlijk. De Nederlandse lesprogramma’s en de vele lesboeken van Nederlandse afkomst laten deze overeenkomsten goed zien. Voor de studenten is het wel jammer dat er geen studiefinanciering bestaat, voor hen is het namelijk nu best een dure grap om aan een bepaalde opleiding te beginnen in Suriname.

Openbare scholen, het onderwijs in Suriname wordt onderverdeeld in primair onderwijs, secundair onderwijs en tertiair onderwijs.

Het primair onderwijs is  het Gewoon lager Onderwijs( G.L.O.) oftewel de basisschool. Er zijn ongeveer 350+ basisscholen in Suriname. Met basisscholen bedoelen we scholen voor kleuter- en lager onderwijs. De meeste basisscholen liggen in de hoofdstad Paramaribo en in de omliggende districten (kustgebied). Dit onderwijs bestaat uit Openbare Scholen( O.S.) en particuliere scholen, deze vallen onder beheer en gezag van de overheid.

 

Het secundair onderwijs wordt verdeeld in:

 • het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (voj)
 • het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (vos)

Het Tertiair onderwijs is het hoger onderwijs wat omvat; alle opleidingen op postsecundair niveau waarvoor als toelating minimaal een diploma op VOS niveau vereist is of een equivalent daarvan. De ADEKUS, het IOL, de LOBO, het PTC en het AHKCO zijn instellingen die vallen onder het MINOV.

Het Voortgezet Onderwijs voor Junioren – VOJ kent een algemeen studierichting, het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (mulo), dat aan het eind verdere studiemogelijkheden biedt op VOS-niveau, soms na een toelatingsexamen. 
Hiernaast kent het Voortgezet Onderwijs voor Junioren – voj beroepsgerichte opleidingen:

 • Lager Beroepsgericht Onderwijs (lbgo)
 • Lager Technisch Onderwijs (lto)
 • Lager Nijverheidsonderwijs (lno)
 • Eenvoudig Technisch Onderwijs (ets)
 • Eenvoudig Beroepsonderwijs (ebo)

 

 

Comments

One thought on “Onderwijs structuren in Suriname”
gracielle macnack says:

Beste,

Jammer genoeg zie ik geen info over de scholen voor speciaal onderwijs. Indien u deze heeft zou ik meer informatie hierover.

Groet, Gracielle

post a comment